top of page

İnancımız

hoş geldiniz

Yaşam yolunu bulmak için Maltepe Kilisesi'ne gelen sizlere hoş geldiniz diyoruz.

 

Tanrı bu dünya ve evrendeki  her şeyi sözü ile yarattı. Altıncı günde insanı kendi suretinde yarattı ve yaratılan insana yaşam verdi. 

Fakat ne yazık ki, atamız olan ilk insan vaat edilen sözünü bozdu ve bu günahından dolayı sonsuz yaşamını kaybetti.

Bu yüzden tüm insanlar günahkar olarak dünyaya geliyor ve ölüme doğru koşuyorlar.

Fakat sevgili Tanrı günahkar olan insanlara kaybolan sonsuz yaşamını geri alabileceği tek yolu gösterdi. Bu yol da İsa Mesih’tir.

Bu dünyada hiç kimse Isa’yı tanımadan, O’na iman etmeden cennete giremez ve sonsuz yaşamı alamaz. 

Bu sonsuz yaşam ve kurtuluş hakkında sizlerle paylaştığımız yerlerden biri de Maltepe Kilisesi'dir. 

Maltepe Kilisesi'ne gelip Tanrı'nın sevgisi içinde İsa’yı tanıyıp O’na iman ederek sonsuz yaşama kavuşsun diye diliyoruz.

"Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. (Matta 11: 28)

İsa Kimdir?

İsa Mesih’in, Eski Ahit peygamberleri tarafından bir kurtarıcı olarak dünyaya geleceğini önceden bildirmiştir.

Yeşaya Peygamber böyle söyledi.

“Bundan ötürü Rab'bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak adını İmmanuel koyacak” (Yeşaya 7:14)

“Immanuel” kelimesi, Tanrı'nın insan ve insanlarla birlikte olacağı anlamına gelir.

Tanrı kendisi insan olup aramızda yaşayarak önbildirilen sözü yerine getirdi.

Matta1:18-25’inci ayetine göre Tanrı Meryemin bedenini kullanarak insan oldu ve adını İsa koydu. 

İsa adının anlamı ise halkını günahından kurtaracak olandır.

İnsan olan İsa Tanrı, bu dünyaya günahtan kurtulmanın yolunu gösterdi ve kendi hayatını bütün insanların

günahlarına karşı kurban olarak sundu ve gömüldü.  Üçüncü gün sonra söz verdiği gibi ölümden dirilip göğe yükseldi.

İsa son günde kendisini kabul edenleri kurtarıp dünyayı yargılamak için tekrar geleceğine söz veren Tanrıdır.

İsa niçin hayatını kurban olarak sunmalıydı? 

Kutsal Kitap bütün insanların günahkar olarak doğuduğunu anlatıyor.

Romalılar 5:12’inci ayette

“Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı.

Çünkü hepsi günah işledi ” dedi.

Diğer ayette de böyle söylüyor.

“günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.” (Romalılar 6:23)

Bu yüzden bütün insanlar doğar doğmaz günahkar olarak ölüme koşmaktadır.

Tanrı bu insanları ölümden kurtarıp cennetteki sonsuz yaşama kavuşturmak için ilk ve son kez olarak kendisinin hayatını

kurban olarak sundu ve günahın bedeli olan ölüm cezasını kaldırdı.

Bundan dolayı İsa’yı Tanrı ve kurtarıcı olarak

kabul edenlerin bütün günahları  kaldırılıyor ve cennetteki sonsuz yaşama kavuşuyor.

Yuhanna 3:16‘ıncı ayette

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi.  Öyle ki, O'na iman

edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” dedi.

İsa Mesih de insanlara din değil sonsuz yaşamı (bol yaşam) vermek için geldiğini söyledi.

“Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.” (Yuhanna 10:10)

Kilise ne anlama geliyor?

Kilise kelimenin İncil'deki Grekçesi “Eklesia” oluyor.  Bu "Eklesia" kelimenin anlamı ise İsa'nın kurtarıcı ve Tanrı olduğunu Kabul edip

O’na iman edenlerin topluluğu demektir. 

Bu yüzden kilise bir bina veya yer değildir.  Bu nedenle Maltepe Kilisesi, Maltepe bölgesinde

İsa’ya iman edenlerin topluluğu anlamına gelir.

Protestan kilisesinin anlamı ne dir?

Protestan kelimenin anlamı, Katolik Kilisesi'nin şekilcilik biçimine önem veren prensibini reddeden anlayış anlamına gelir.

Bu yüzden iman yaşamının en üstünde olan Tanrı'nın Sözü yani Kutsal kitabına göre inanmak ve yürümekte olan

imanlıların topluluğu portestan kilisesi demektir.

Maltepe Protestan Kilisesi neyi amaçlıyor?

Tanrı’nın sözünü yani Kutsal Kitabın öğretisini kişisel yaşamına uygulayarak yaşamak ve yaşamımızda

İsa'nın Tanrı ve Kurtarıcı olduğunu diğerlerle paylaşmaktır.

18 yaşın altındaki öğrenciler kiliseye gelebilir mi?

Türk Anayasası uyarınca, 18 yaşın altındaki öğrenciler Anne babaların izin belgesi veya refakatinde bulunamazlarsa

kiliseye ziyaret etmek yasaktır ve Incil kitap’da alamazlar.

00:00 / 02:05
00:00 / 00:33
00:00 / 01:46
00:00 / 01:32
bottom of page