top of page

Kutsal Kitap’ın (Eski ve Yeni Antlaşma) içinde olan 66 tane kitabın bütün sözleri Yüce Tanrı tarafından esinlenen Tanrı sözüdür.

 

Bundan dolayı Kutsal Kitap’taki bütün sözler inanç ve uygulamayla ilgili her konuda güvenilir, yanlışsız ve değişmemiş olan tek yetkili kaynaktır

(2.Timoteos 3:15-16, Luka 16:29,31, Efesliler 2:20, 2.Petrus 1:20-21, Vahiy 22:18-19).

Eski Antlaşma hem İbranice hemde Aramiceyle yazıldı ve Yeni Antlaşma Grekçeyle yazıldı. Bunlar Tanrı’nın yardımıyla yüzyıllarca korundu (Matta 5:17-18).

bottom of page